دوره های آموزشی

تجهیزات دندانپزشکی

لوپ بزرگنمایی
آسکوربیک اسید
بی کربنات سدیم
دهان بازنگهدارنده

پکیج اکسسوری

 

این پکیج قابل استفاده برای تدریس پیشرفته کتاب دندانپزشکی زیبایی می باشد

 

اخبار به روز

برای ما نظرات و سوالات
خود را بنویسید

معرفی اساتید